Hydrogeological Decision Analysis for Designing Temporary Storage for Reclaimed Asphalt
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jenny Norrman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

FRIST kompetenscentrum

Lars Rosen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

FRIST kompetenscentrum

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Malin Norin

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

FRIST kompetenscentrum

Environmental Engineering Science

1092-8758 (ISSN)

Vol. 22 6 783-801

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08