Arsenic mobilisation in a new well-field for drinking water production along the Red River, Nam Du, Hanoi.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Jenny Norrman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

C. J. Sparrenbom

M. Berg

D. D. Nhan

H. Rosqvist

G. Jacks

P.Q. Nhan

E. Sigvardsson

D. Baric

J. Moreskog

P. Harms-Ringdahl

N. V. Hoan

Applied Geochemistry

0883-2927 (ISSN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08