Mermaid
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Europas hav står inför en utveckling där den marina infrastrukturen byggs ut i allt snabbare takt. I framtiden byggs allt fler havsbaserade vindkraftparker och anläggningar för marint vattenbruk och exploateringen av vågkraft ökar. Den här utvecklingen medför ett ökat behov av marin infrastruktur som stöd vid installation och drift, vilket oundvikligen också leder till större påfrestningar på miljön i haven och de marina ekosystemen. Därför är det oerhört viktigt att de ekonomiska kostnaderna, utnyttjandet av marina områden och de miljömässiga effekterna av denna verksamhet hålls inom rimliga gränser. Offshore-plattformar där flera användningsområden förenats inom samma infrastruktur innebär därmed betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Inom MERMAID utvecklas koncept för framtidens offshore-plattformar som ska kunna användas för flera syften, som energiutvinning, vattenbruk och plattformsrelaterade transporter. Projektet innefattar inte uppförande av nya plattformar, men här utforskas nya koncept i teorin, till exempel hur olika konstruktioner kan kombineras och hur nya konstruktioner kan uppföras på lämpliga platser under olika förutsättningar. I MERMAID ingår totalt 28 partnerinstitutioner: elva universitet, åtta forskningsinstitut, fem branschrepresentanter samt fyra små och medelstora företag från olika regioner inom EU. Inom gruppen ryms omfattande expertkunskaper inom hydraulik, vindteknik, vattenbruk, förnybar energi, marin miljö, projektledning och socioekonomi. MERMAID är ett av tre projekt som finansieras av EU-FP7 och som valts ut för finansiering som följd av projektet Ocean 2011 om offshore-plattformar för flera användningsområden (FP7-OCEAN.2011-1: ”Multi-use offshore platforms”). Kostnaderna för projektet uppgår till 7,4 miljoner euro. Europeiska unionen har beviljat finansiellt stöd om 5,5 miljoner euro. Chalmers är en av 29 samarbetspartners, med särskilt fokus på kostnadsnyttoanalys, multikriterieanalys samt intressentanalys om konstruktion och drift av plattformar för flera användningsområden. Projektet genomförs vid Avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Andreas Lindhe

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jenny Norrman

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Athens University of Economics and Business

Athens, Greece

Bolding & Burchard

Asperup, Denmark

Cyprus Research and Educational Foundation

Lefkosia, Cyprus

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lyngby, Denmark

Dansk Akvakultur Forening

Silkeborg, Denmark

DHI

Hoersholm, Denmark

DONG Energy Wind Power Holding

Fredericia, Denmark

Enel

Rome, Italy

Havforskningsinstituttet

Bergen, Norway

Hortimare

Heerhugowaard, Netherlands

Hvalpsund Net

Farso, Denmark

Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk

Gdansk, Poland

Istanbul Teknik Universitesi (ITÜ)

Istanbul, Turkey

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rome, Italy

Kefalonia Fisheries

Kefalonia, Greece

Musholm

Gorlev, Denmark

National and Kapodistrian University of Athens

Athens, Greece

Norwind Installer

Bergen, Norway

Statoil

Stavanger, Norway

Stichting Deltares

Tilburg, Netherlands

Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Wageningen, Netherlands

Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Petten, Netherlands

Technische Universität Braunschweig

Braunschweig, Germany

Universidad de Cantabria

Santander, Spain

Universita degli studi - Roma Tre

Roma, Italy

Universita di Bologna

Bologna, Italy

University of Dundee

Dundee, United Kingdom

Vlaams instituut voor de zee (VLIZ)

Oostende, Belgium

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Publikationer

2016

Participatory Design of Multi-Use Platforms at Sea

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Me...

Senast uppdaterat

2020-09-02