Multikriterieanalys (MKA) för hållbar efterbehandling av förorenade områden : metodutveckling och exempel på tillämpning
Rapport, 2009

Författare

Lars Rosen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

FRIST kompetenscentrum

Pär-Erik Back

FRIST kompetenscentrum

Tore Söderqvist

Åsa Soutukorva

Patrik Brodd

Lars Grahn

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07