Villkorsutformning för grundvattenpåverkan vid utförande av undermarksanläggningar
Forskningsprojekt , 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Johanna Merisalu

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2019/116145
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-17