Villkorsutformning för grundvattenpåverkan vid utförande av undermarksanläggningar
Research Project , 2019

Description missing.

Participants

Lars Rosen (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Johanna Merisalu

Doctoral Student at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2019/116145
Funding Chalmers participation during 2019

Publications

More information

Latest update

2020-08-17