Villkorsutformning för grundvattenpåverkan vid utförande av undermarksanläggningar
Research Project , 2019

Description missing.

Participants

Lars Rosen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Johanna Merisalu

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Funding

Swedish Transport Administration

Project ID: TRV2019/116145
Funding Chalmers participation during 2019

Publications

More information

Latest update

2020-08-17