Decision support for risk management in drinking water supply : Overview and framework
Rapport, 2010

Författare

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Andreas Lindhe

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Jonathan Chenoweth

Tanika Kelay

Chris Fife-Schaw

Ralph Beuken

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07