Påverkan på säkerheten i vattenförsörjningen från strandbetande nötkreatur : fallstudie Göta älv
Rapport, 2003

Författare

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Institutionen för geologi

Joanna Friberg

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07