Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi : beskrivning av metoder och exempel
Rapport, 2006

Författare

Lars Rosen

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Pär-Erik Back

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Tore Söderqvist

Åsa Soutukorva

Lars Grahn

Helen Eklund

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-620-5537-2

Mer information

Skapat

2017-10-07