Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning
Rapport, 2014

Författare

Tore Söderqvist

Andreas Lindhe

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Gerda Kinell

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Mer information

Skapat

2017-10-08