Dricksvattenutredningens preliminära förslag till åtgärder för trygg och säker dricksvattenförsörjning – Vilka är de samhällsekonomiska nyttorna och vad behövs för att dessa ska bli verklighet?
Rapport, 2016

Regeringen har givit Dricksvattenutredningen (L 2013:02) i uppdrag att bl.a. identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i Sverige. Detta innebär bl.a. att förslag ska lämnas på lämpliga åtgärder som skapar förutsättningar för en trygg och säker dricksvattenförsörjning. För de föreslagna åtgärderna ska en samhällsekonomisk analys genomföras som visar kostnaderna och nyttorna med åtgärderna. Den här rapporten utgör resultatet från en studie av den samhällsekonomiska nyttan av preliminära förslag från Dricksvattenutredningen. Studien har utförts av DRICKS (Chalmers centrum för dricksvattenforskning) och Enveco Miljöekonomi AB på uppdrag av Dricksvattenutredningen.Syftena med det arbete som presenteras i denna rapport är att (1) beskriva vad som konceptuellt menas med samhällsekonomisk nytta, (2) beskriva vad som menas med en riskbaserad syn på dricksvattenförsörjningen och identifiera och kategorisera huvudsakliga potentiella händelser/störningar som kan äventyra en säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, dvs. händelser som orsakar avbrott eller försämrad vattenkvalitet som påverkar allmänheten och andra användare av dricksvatten, (3) identifiera samhällsekonomiska nyttor som kan uppstå till följd av Dricksvattenutredningens preliminära förslag, och (4) identifiera förutsättningar som måste uppfyllas för att dessa nyttor faktiskt ska uppstå.

nyttor

dricksvatten

samhällsekonomisk analys

åtgärder

Författare

Tore Söderqvist

Andreas Lindhe

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Karin Sjöstrand

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Viktor Bergion

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Åsa Soutukorva

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturvetenskap

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07