Viktor Bergion

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Viktor Bergion är doktorand på avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Teknisk geologi på Chalmers. Forskningen Viktor bedriver fokuserar på att kombinera kostnads-nyttoanalyser med riskbedömning i avrinningsområden samt hydrologisk modellering som verktyg i riskbedömningar. Målet med forskningen är hållbar reduktion av hälsorisker i dricksvatten. Forskningsresultat kan användas av vattenproducenter, myndigheter och intresseorganisationer för dricksvatten till beslutsunderlag för frågor om dricksvattenkvalitet och förvaltning av dricksvatten.

Källa: chalmers.se

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Viktor Bergion medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.