Karin Sjöstrand

Doktorand vid Geologi och geoteknik

Karin Sjöstrand är anställd på RISE Research Institutes of Sweden och industridoktorand på avdelningen för geologi och geoteknik på Chalmers. Karins forskning handlar om att utveckla och tillämpa metoder för analys av åtgärder i syfte att möjliggöra informerade beslut vid val och prioriteringar av vår framtida vattenförsörjning och vattenanvändning. Inom projektet ReWarDS har en generell beslutsstödsmodell för utvärdering av mellankommunala vattenförsörjningsåtgärder tagits fram. Modellen är probabilistisk och bygger på de vedertagna metoderna multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys för bedömning av om åtgärderna leder till en ökad eller minskad hållbarhet samt om de är samhällsekonomiskt lönsamma. Inom projektet SCARCE är syftet att ta fram stöd och vägledning för prioritering av åtgärder som syftar till att förbättra vattenbalansen i områden med vattenbrist.

Källa: chalmers.se
Image of Karin Sjöstrand

Visar 10 publikationer

2020

Water supply delivery failures-a scenario-based approach to assess economic losses and risk reduction options

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, T. Soderqvist et al
Water (Switzerland). Vol. 12 (6)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Decision support for sustainable water security

Karin Sjöstrand
Doktorsavhandling
2019

När vattentillgången brister

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Rapport
2019

Marginal Abatement Cost Curves for Water Scarcity Mitigation under Uncertainty

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Water Resources Management. Vol. 33 (12), p. 4335-4349
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Cost-Benefit Analysis for Supporting Intermunicipal Decisions on Drinking Water Supply

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE. Vol. 145 (12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Sustainability assessments of regional water supply interventions – Combining cost-benefit and multi-criteria decision analyses

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Journal of Environmental Management. Vol. 225, p. 313-324
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Input data report for economic assessments of water supply interventions in the Göteborg region

Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe, Tore Söderqvist et al
Rapport
2018

Decision Support Model for a Sustainable Regional Water Supply

Karin Sjöstrand
Licentiatavhandling

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 1 forskningsprojekt

2015–2018

Beslutsstödssystem för hållbar regional vattenförsörjning

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Karin Sjöstrand Geologi och geoteknik
Lena B Blom Vatten Miljö Teknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Karin Sjöstrand medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.