Karin Sjöstrand

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Karin Sjöstrand är anställd på RISE Research Institutes of Sweden och industridoktorand på avdelningen för geologi och geoteknik på Chalmers. Karins forskning handlar om att utveckla och tillämpa metoder för analys av åtgärder i syfte att möjliggöra informerade beslut vid val och prioriteringar av vår framtida vattenförsörjning och vattenanvändning. Inom projektet ReWarDS har en generell beslutsstödsmodell för utvärdering av mellankommunala vattenförsörjningsåtgärder tagits fram. Modellen är probabilistisk och bygger på de vedertagna metoderna multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys för bedömning av om åtgärderna leder till en ökad eller minskad hållbarhet samt om de är samhällsekonomiskt lönsamma. Inom projektet SCARCE är syftet att ta fram stöd och vägledning för prioritering av åtgärder som syftar till att förbättra vattenbalansen i områden med vattenbrist.

Källa: chalmers.se

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2015–2018

Beslutsstödssystem för hållbar regional vattenförsörjning

Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Lars Rosen Geologi och geoteknik
Karin Sjöstrand Geologi och geoteknik
Lena B Blom Vatten Miljö Teknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Karin Sjöstrand medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.