Beslutsstödsanalys av processlösningar för Norrvattens framtida dricksvattenproduktion
Rapport, 2021

Författare

Andreas Lindhe

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Karin Sjöstrand

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Annan naturvetenskap

Utgivare

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Mer information

Skapat

2021-04-27