Beslutsstödsanalys av processlösningar för Norrvattens framtida dricksvattenproduktion
Rapport, 2021

Författare

Andreas Lindhe

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Karin Sjöstrand

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Annan naturvetenskap

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-10