On the Cost-Effectiveness of Sampling Contaminated Soil: Comparison of Two Models
Preprint, 2007

Författare

Tommy Norberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Pär-Erik Back

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:1

Mer information

Skapat

2017-10-07