Value of Information Analysis in Remedial Investigations
Preprint, 2007

Författare

Pär-Erik Back

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Tommy Norberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:8

Mer information

Skapat

2017-10-07