Improved decision support of existing WS networks
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Lindhe (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svenskt vatten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-04