Riskanalys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Johanna Merisalu

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Tommy Norberg

Docent vid Matematisk statistik

Samarbetspartners

Hydrosense AB

Göteborg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning

Projekt-id: BeFo414
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-17