Riskbaserat beslutstöd för säkert dricksvatten (RiBS)
Forskningsprojekt, 2014 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Andreas Lindhe

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Svenskt vatten

Projekt-id: SVU 13-102
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-14