Riskhantering inom dricksvattenförsörjning – från råvatten till tappkran
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Andreas Lindhe

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

FRIST kompetenscentrum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Thomas Pettersson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Cirkulation

Vol. 2006 8 27-28

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07