Added value in fault tree analysis
Paper i proceeding, 2008

Författare

Tommy Norberg

Göteborgs universitet

FRIST kompetenscentrum

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Lars Rosen

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

FRIST kompetenscentrum

Andreas Lindhe

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

In Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. Martorell et al. (eds), pp 1041-1048, Taylor & Francis Group, London 2008

Vol. 2 1041-1048

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-08