Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden
Rapport, 2007

Författare

Joanna Friberg

Lars Rosen

FRIST kompetenscentrum

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Björn Larsson

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07