Olof Bergstedt

Adjungerad professor vid Vatten Miljö Teknik

Olof är en adjungerad professor i tillämpad dricksvattenteknik vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder, på Chalmers.

Olof Bergstedt är utnämnd till hedersdoktor vid Chalmers 2019 för sin forskargärning och expertis inom området tillämpad dricksvattenteknik.
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/nyheter/Sidor/Hedersdoktor-inom-dricksvattenteknik.aspx

Källa: chalmers.se
Image of Olof Bergstedt

Visar 38 publikationer

2022

The UV Dose Used for Disinfection of Drinking Water in Sweden Inadequately Inactivates Enteric Virus with Double-Stranded Genomes

Fredy Saguti, M. P. Churqui, Inger Kjellberg et al
International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 19 (14)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2022

Cross-connections in drinking water distribution networks: Quantitative microbial risk assessment in combination with fault tree analysis and hydraulic modelling

Victor Vinas, Ekaterina Sokolova, Annika Malm et al
Science of the Total Environment. Vol. 831
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Variations among Viruses in Influent Water and Effluent Water at a Wastewater Plant over One Year as Assessed by Quantitative PCR and Metagenomics

Hao Wang, Julianna Neyvaldt, Lucica Enache et al
Applied and Environmental Microbiology. Vol. 86 (24), p. 1-14
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Hepatitis E virus genotype 3 strains and a plethora of other viruses detected in raw and still in tap water

Hao Wang, Inger Kjellberg, Per Sikora et al
Water Research. Vol. 168
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Temperature-dependent mechanisms of DOM removal by biological activated carbon filters

Nashita Moona, Urban Wuensch, Mia Bondelind et al
Environmental Science: Water Research and Technology. Vol. 5 (12), p. 2232-2241
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Partial replenishment of biological activated carbon filters to improve natural organic matter removal

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Proceedings of IWA World Water Congress & Exhibition 2018
Paper i proceeding
2018

Partial renewal of granular activated carbon filters for improved drinking water treatment

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Environmental Science: Water Research and Technology. Vol. 4 (4), p. 529-538
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Natural organic matter (NOM) removal by modifying granular activated carbon filter using simple operational strategy

Nashita Moona, Kathleen Murphy, Mia Bondelind et al
Poster (konferens)
2014

Precipitation Effects on Microbial Pollution in a River: Lag Structures and Seasonal Effect Modification

A. Tornevi, Olof Bergstedt, B. Forsberg
PLoS ONE. Vol. 9 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Hydrodynamic modelling and forecasting of microbial water quality in a drinking water source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt
Aqua. Vol. 63 (3), p. 189-199
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Epidemiology and estimated costs of a large waterborne outbreak of norovirus infection in Sweden

C. Larsson, Y. Andersson, G. Allestam et al
Epidemiology and Infection. Vol. 142 (3), p. 592-600
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Hydrodynamic Modelling of Microbial Water Quality in a Drinking Water Source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt et al
Urban Environment. Proceedings of the 11th Urban Environment Symposium (UES), held in Karlsruhe, Germany, 16-19 September 2012, p. 517-526
Paper i proceeding
2013

The association of drinking water treatment and distribution network disturbances with Health Call Centre contacts for gastrointestinal illness symptoms

Annika Malm, Gösta Axelsson, Lars Barregård et al
Water Research. Vol. 47 (13), p. 4474-4484
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

VASS Dricksvatten - uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk

Mia Bondelind, Thomas Pettersson, Annika Malm et al
Rapport
2013

Hydrodynamic modelling of the microbial water quality in a drinking water source as input for risk reduction management

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt et al
Journal of Hydrology. Vol. 497, p. 15-23
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Water quality modelling, monitoring and microbial source tracking for microbial risk assessment of a drinking water source

Ekaterina Sokolova, Thomas Pettersson, Johan Åström et al
Åttonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, Svenskt Vatten, NordIWA, Stockholm, 18-20 juni 2012, p. 94-98
Poster (konferens)
2012

Estimation of pathogen concentrations in a drinking water source using hydrodynamic modelling and microbial source tracking

Ekaterina Sokolova, Johan Åström, Thomas Pettersson et al
Journal of Water and Health. Vol. 10 (3), p. 358-370
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Replacement predictions for drinking water networks through historical data

Annika Malm, O. Ljunggren, Olof Bergstedt et al
Water Research. Vol. 46 (7), p. 2149-2158
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Benchmarkingmodell för dricksvattenförsörjning i Sverige

Mia Bondelind, Annika Malm, Olof Bergstedt et al
Proceedings för Åttonde Nordiska Dricksvattenkonferensen, Stockholm Sverige 2012, p. 36-39
Övrigt konferensbidrag
2012

Decay of Bacteroidales Genetic Markers in Relation to Traditional Fecal Indicators for Water Quality Modeling of Drinking Water Sources

Ekaterina Sokolova, Johan Åström, Thomas Pettersson et al
Environmental Science & Technology. Vol. 46 (2), p. 892-900
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Cost-effectiveness analysis of risk-reduction measures to reach water safety targets

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Water Research. Vol. 45 (1), p. 241-253
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Comparing risk-reduction measures to reach water safety targets using an integrated fault tree model

Lars Rosen, Andreas Lindhe, Olof Bergstedt et al
Water Science and Technology: Water Supply. Vol. 10 (3), p. 428-436
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Kvantitativ mikrobiell källspårning med Bacteroidales qPCR för bedömning och åtgärder av patogenrisker i en ytvattentäkt

Johan Åström, Thomas Pettersson, Malte Hermansson et al
Den 7. Nordiske Drikkevandskonference, 7.-9. juni 2010, DGI-byen, Köpenhamn, Danmark, p. 195-
Övrigt konferensbidrag
2009

Förnyelseplanering av vatten- och avloppsförsörjningsnät i 18 svenska kommuner

Annika Malm, Thomas Pettersson, Olof Bergstedt
The 11th Nordic Wastewater Conference, 10-12 November 2009, Odense, Denmark
Övrigt konferensbidrag
2009

Variability analysis of pathogen and indicator loads from urban sewer systems along a river

Johan Åström, Thomas Pettersson, Thor Axel Stenström et al
Water Science and Technology. Vol. 59 (2), p. 203-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Fault tree analysis for integrated and probabilistic risk analysis of drinking water systems

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
Water Research. Vol. 43 (6), p. 1641-1653
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Quantitative risk assessment of water supply systems from source to tap

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Olof Bergstedt et al
TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap, p. 204-215
Övrigt konferensbidrag
2009

Application of a QMRA model for surface water treatment to investigate a waterborne outbreak of calicivirus

Gerald Heinicke, Johan Åström, Charlie Hartlid et al
American Water Works Association, Global Conference on Microbial Contaminants in Drinking Water 2009, 5-8 October, Singapore, p. 7-
Övrigt konferensbidrag
2008

Integrated risk analysis from source to tap: Case study Göteborg

Andreas Lindhe, Lars Rosen, Tommy Norberg et al
The 6th Nordic Drinking Water Conference, Oslo, Norway, 9-11 June, 2008, p. 231-241
Övrigt konferensbidrag
2008

Comparing Raw Water Options to Reach Water Safety Targets Using an Integrated Fault Tree Model

Lars Rosen, Olof Bergstedt, Andreas Lindhe et al
International Water Association Conference, Water Safety Plans: Global Experiences and Future Trends, Lisbon, Portugal, 12-14 May, 2008
Övrigt konferensbidrag
2007

Evaluation of the microbial risk reduction due to selective closure of the raw water intake before drinking water treatment

Johan Åström, Susan Petterson, Olof Bergstedt et al
Journal of Water and Health. Vol. 5 (1), p. 81-97
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Outbreak of norovirus in Västra Götaland associated with recreational activities at two lakes during August 2004

Benn Sartorius, Yvonne Andersson, Inga Velicko et al
Scandinavian Journal of Infectious Diseases. Vol. 39 (4), p. 323-331
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Variability analysis of pathogen and indicator loads from urban wastewater systems along a river for drinking water risk estimations

Johan Åström, Thomas Pettersson, Thor Axel Stenström et al
Abstract, WaterMicro 2007. 14th International Symposium on Health-Related Water Microbiology. Vol. Extended abstract (P1036), p. 2-
Poster (konferens)
2007

Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden

Joanna Friberg, Lars Rosen, Olof Bergstedt et al
Rapport
2006

Fakta om Göta Älv - En beskrivning av Göta Älv och dess omgivning 2005

Linda Storkull, Olof Bergstedt, Åke Larsson et al
Göta Älvs vattenvårdsförbunds Publikationer, p. 1-134
Artikel i övrig tidskrift
2005

Mikrobiologiska barriärer i vattenrening

Frank Persson, Gerald Heinicke, Torsten Hedberg et al
Rapport

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Visar 1 forskningsprojekt

2014–2014

Undersökning för att beskriva storlek och dynamik i sedimentbunden föroreningstransport i Göta älv

Mia Bondelind Vatten Miljö Teknik
Ida-Maja Hassellöv Maritim miljövetenskap
Bengt Liljebladh Unknown organization
Torsten Linders Unknown organization
Lars Arneborg Unknown organization
Olof Bergstedt Vatten Miljö Teknik
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Det kan finnas fler projekt där Olof Bergstedt medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.