Riskhantering för att undvika driftstörningar i byggskedet i stora infrastrukturprojekt i urban miljö
Forskningsprojekt , 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2016/107005ID6373
Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05