Riskhantering för att undvika driftstörningar i byggskedet i stora infrastrukturprojekt i urban miljö
Forskningsprojekt , 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05