On Modelling Discrete Geological Structures as Markov Random Fields
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Lars Rosen

Institutionen för geologi

Tommy Norberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Agnes Baran

Sandor Baran

Mathematical Geology

0882-8121 (ISSN) 1573-8868 (eISSN)

Vol. 34 1

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08