Hållbar vatten­användning i områden med vatten­brist (SCARCE)
Forskningsprojekt , 2019

Syftet med projektet är att ta fram beslutsstöd för vägledning och prioritering kring åtgärder i områden med vattenbrist. Bland annat studeras åtgärders kostnadseffektivitet, bidrag till ökad vattentillgång samt genomförbarhet.

Deltagare

Andreas Lindhe (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Anthesis Enveco AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Projekt-id: 19-30035-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22