Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Lindhe (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-05-26