Filtermaterial i markbaserade anläggningar - hållbara alternativ till naturgrus
Forskningsprojekt , 2022 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Lindhe (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Uppsala, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: 2021-00010
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-19