Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt. Modellering av Rådasjön med stöd av inaktiveringsstudier och mikrobiell källspårning
Report, 2011

Author

Johan Åström

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

Olof Bergstedt

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

Ekaterina Sokolova

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

Inger Kjellberg

Thomas Pettersson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology

DRICKS - Framework programme for drinking water research at Chalmers

Charlotta Borell-Lövstedt

Anna Karlsson

Cecilia Wennberg

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Water Engineering

More information

Created

10/6/2017