Bättre flotation med numerisk modellering?
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Flotation

DRICKS

DAF

Fluent

strömningsmekanik

Dissolved air flotation

Författare

Mia Bondelind

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Lars Bergdahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Thomas Pettersson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Cirkulation

1103-2855 (ISSN)

48-50

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Vattenteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08