Risk management to reduce the global risks for a tragedy of water
Övrigt konferensbidrag, 2007

risk assessment

drinking water

regional

Författare

Thomas Pettersson

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

In Proc. AGS Annual Meeting, Barcelona, Spain, 18-21 March 2007

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan naturresursteknik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Mer information

Skapat

2017-10-07