Modelling of open stormwater detention ponds
Paper i proceeding, 1996

finite element method

stormwater

FIDAP

detention ponds

heavy metals

solids

Författare

Thomas Pettersson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Gilbert Svensson

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

In: Proc. 7th International Conference on Urban Storm Drainage, Hanover, Germany, 9-13 September 1996

Vol. 1 539-544

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan naturresursteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06