Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten
Rapport, 2018

Rapporten ger ett förslag till nyckeltal som bör vara prioriterade för att följas upp i statistiksystemet VASS och ingå i en undersökning som föreslås heta ”VASS Prio”. I VASS Prio ingår alla nyckeltal från Svenskt Vattens hållbarhetsindex samt kompletterande nya nyckeltal och utvalda nyckeltal från respektive VASS-undersökning.

Nyckeltal

benchmarking

hållbarhetsindex

Författare

Annika Malm

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Gilbert Svensson

Mia Bondelind

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Peter Balmér

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Utgivare

Svenskt Vatten

Mer information

Skapat

2019-01-17