Prioriterade nyckeltal för VA-verksamheten
Report, 2018

Rapporten ger ett förslag till nyckeltal som bör vara prioriterade för att följas upp i statistiksystemet VASS och ingå i en undersökning som föreslås heta ”VASS Prio”. I VASS Prio ingår alla nyckeltal från Svenskt Vattens hållbarhetsindex samt kompletterande nya nyckeltal och utvalda nyckeltal från respektive VASS-undersökning.

Nyckeltal

hållbarhetsindex

benchmarking

Author

Annika Malm

RISE Research Institutes of Sweden

Gilbert Svensson

RISE Research Institutes of Sweden

Mia Bondelind

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Peter Balmér

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Publisher

Svenskt Vatten

More information

Latest update

4/1/2022 6