Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning
Research Project , 2015 – 2016

En förstudie kommer att genomföras tillsammans med Volvo Lastvagnar AB för att undersöka om lokal elektrokemisk deponering (LECD) kan tillämpas i samband med återtillverkning av industriella detaljer. Detta skulle göra det möjligt att spara resurser i form av energi och material och bidra till att undvika ytterligare bearbetningsoperationer och/eller härdning.

I slutet av förstudien bör tillräcklig kunskap ha kommit fram för att utvärdera om LECD kan vara en potentiell metod för lokaliserad behandling i samband med återtillverkning av industriella detaljer.

Participants

Uta Klement (contact)

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-14