Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning
Research Project , 2015 – 2016

En förstudie kommer att genomföras tillsammans med Volvo Lastvagnar AB för att undersöka om lokal elektrokemisk deponering (LECD) kan tillämpas i samband med återtillverkning av industriella detaljer. Detta skulle göra det möjligt att spara resurser i form av energi och material och bidra till att undvika ytterligare bearbetningsoperationer och/eller härdning.

I slutet av förstudien bör tillräcklig kunskap ha kommit fram för att utvärdera om LECD kan vara en potentiell metod för lokaliserad behandling i samband med återtillverkning av industriella detaljer.

Participants

Uta Klement (contact)

Full Professor at Chalmers, Industrial and Materials Science, Materials and manufacture

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-03707
Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-03-14