Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

En förstudie kommer att genomföras tillsammans med Volvo Lastvagnar AB för att undersöka om lokal elektrokemisk deponering (LECD) kan tillämpas i samband med återtillverkning av industriella detaljer. Detta skulle göra det möjligt att spara resurser i form av energi och material och bidra till att undvika ytterligare bearbetningsoperationer och/eller härdning.

I slutet av förstudien bör tillräcklig kunskap ha kommit fram för att utvärdera om LECD kan vara en potentiell metod för lokaliserad behandling i samband med återtillverkning av industriella detaljer.

Deltagare

Uta Klement (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-03707
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-14