EM nivåsensor i billetkokiller
Research Project , 2014 – 2015

Målet med projektet är att få fram ett eller flera elektromagnetiska sensorkoncept som matchar marknadsbehovet för nivåmätning i mindre format (billet) för stränggjutningsmaskiner.

- En marknadsrapport som visar marknadens behov av en slutprodukt.
- En produktkravspecifikation som speglar marknadens krav.
- En eller flera konceptsensorer som har potential att vidareutvecklas till en slutprodukt.

Participants

Håkan Wirdelius (contact)

Advanced Non-destructive Testing

Collaborations

Berthold Technologies AG GmbH & Co. KG

Bad Wildbad, Germany

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-01699
Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-01-09