EM nivåsensor i billetkokiller
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Målet med projektet är att få fram ett eller flera elektromagnetiska sensorkoncept som matchar marknadsbehovet för nivåmätning i mindre format (billet) för stränggjutningsmaskiner.

- En marknadsrapport som visar marknadens behov av en slutprodukt.
- En produktkravspecifikation som speglar marknadens krav.
- En eller flera konceptsensorer som har potential att vidareutvecklas till en slutprodukt.

Deltagare

Håkan Wirdelius (kontakt)

Gästforskare vid Avancerad oförstörande provning

Samarbetspartners

Berthold Technologies AG GmbH & Co. KG

Bad Wildbad, Germany

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01699
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-09