Webbportal med aktuellt kunskapsläge om mat och hälsa
Research Project, 2015 – 2016

Projektet syftar till att etablera en webbportal som sammanfattar aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet. Portalen ska sätta nya rön i ett sammanhang, erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad diskussion och debatt samt delta i samhällsdiskussionen om mat och hälsa. Webbportalen kommer att publicera forskningsinformation inom nutritionsområdet och erbjuda möjligheter till snabb, bred och interaktiv kommunikation med målgruppen. Målgrupper är vidareinformatörer (exempelvis kostrådgivare, personal inom hälso-,sjuk-, och tandvård), anställda inom livsmedelsbranschen, forskare, journalister, beslutsfattare och hälsointresserade konsumenter.

Participants

Marie Alminger (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Funding

Formas

Project ID: 941-2015-1845
Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2016-01-20