Webbportal med aktuellt kunskapsläge om mat och hälsa

Projektet syftar till att etablera en webbportal som sammanfattar aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet. Portalen ska sätta nya rön i ett sammanhang, erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad diskussion och debatt samt delta i samhällsdiskussionen om mat och hälsa. Webbportalen kommer att publicera forskningsinformation inom nutritionsområdet och erbjuda möjligheter till snabb, bred och interaktiv kommunikation med målgruppen. Målgrupper är vidareinformatörer (exempelvis kostrådgivare, personal inom hälso-,sjuk-, och tandvård), anställda inom livsmedelsbranschen, forskare, journalister, beslutsfattare och hälsointresserade konsumenter.

Participants

Marie Alminger (contact)

Biträdande professor at Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Funding

Formas

Funding years 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2016-01-20