Webbportal med aktuellt kunskapsläge om mat och hälsa
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Projektet syftar till att etablera en webbportal som sammanfattar aktuellt kunskapsläge inom nutritionsområdet. Portalen ska sätta nya rön i ett sammanhang, erbjuda ett forum för vetenskapligt baserad diskussion och debatt samt delta i samhällsdiskussionen om mat och hälsa. Webbportalen kommer att publicera forskningsinformation inom nutritionsområdet och erbjuda möjligheter till snabb, bred och interaktiv kommunikation med målgruppen. Målgrupper är vidareinformatörer (exempelvis kostrådgivare, personal inom hälso-,sjuk-, och tandvård), anställda inom livsmedelsbranschen, forskare, journalister, beslutsfattare och hälsointresserade konsumenter.

Deltagare

Marie Alminger (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-20