Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system
Research Project, 2015 – 2018

Syftet med detta projekt är att skapa vetenskapligt underlag för att studera vilka utvecklingssteg som behöver tas för att möjliggöra att föraren, på ett säkert sätt och till hög grad, följer intentionen av kollisionsundvikande system baserade på automatisk styrning, samt att utveckla nya, effektiva och robusta metoder för denna teknologi.


De förväntade effekterna är signifikant förbättrad säkerhetsnytta av framtidens kollisionsundvikande system som baserar sig på automatisk styrning. Detta uppnås genom att hantera de funktionella begränsningar som dagens system lider av. Begränsningarna är kopplade till för högt beroende av tillgång på fasta globala referenser (tex. filmarkeringar) för fordonsreglering och ingreppsbeslut, för hög känslighet för olika typer av begränsningar i sensordatans egenskaper, samt interaktionen mellan förare och system.

Participants

Jonas Fredriksson (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-05621
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Publications

More information

Latest update

2017-06-22