Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

Syftet med detta projekt är att skapa vetenskapligt underlag för att studera vilka utvecklingssteg som behöver tas för att möjliggöra att föraren, på ett säkert sätt och till hög grad, följer intentionen av kollisionsundvikande system baserade på automatisk styrning, samt att utveckla nya, effektiva och robusta metoder för denna teknologi.


De förväntade effekterna är signifikant förbättrad säkerhetsnytta av framtidens kollisionsundvikande system som baserar sig på automatisk styrning. Detta uppnås genom att hantera de funktionella begränsningar som dagens system lider av. Begränsningarna är kopplade till för högt beroende av tillgång på fasta globala referenser (tex. filmarkeringar) för fordonsreglering och ingreppsbeslut, för hög känslighet för olika typer av begränsningar i sensordatans egenskaper, samt interaktionen mellan förare och system.

Deltagare

Jonas Fredriksson (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-05621
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-22