Återvinning av värmeförluster från förbränningsmotorer
Research Project , 2016 – 2017

Projektet syftar till att öka verkningsgraden i förbränningsmotorer genom att omvandla både hög- och lågtemperaturförluster till nyttigt arbete.

Projektet ska även ta fram en demonstrator som kombinerar ett mildhybridsystem med ett Rankine-baserat varningssystem i en personbil. 

Participants

Ingemar Denbratt (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Combustion and Propulsion Systems

Collaborations

Combustion Engine Research Center

Gothenburg, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: Pnr32599-3,Dnr2015-004984
Funding Chalmers participation during 2016–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-05-28