Återvinning av värmeförluster från förbränningsmotorer
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektet syftar till att öka verkningsgraden i förbränningsmotorer genom att omvandla både hög- och lågtemperaturförluster till nyttigt arbete.

Projektet ska även ta fram en demonstrator som kombinerar ett mildhybridsystem med ett Rankine-baserat varningssystem i en personbil. 

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssytem

Samarbetspartners

Kompetenscentrum i förbränningsmotorteknik

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28