Onskin - 3D Biomaterial från skogen
Research Project, 2016 – 2019

Syfte och mål
Målet med projektet ar att utveckla 3D-bioprinting som en möjlig process for att tillverka patientspecifika 3D-strukturer fran biomaterial, som sårforband bestaende av Cellulosa Nanofibriller (CNF) som kommer fran svensk skogsbiomassa. Vi har nyligen visat att det fungerar att 3D-skriva CNF. I nasta steg planerar vi kunna skriva ut storre komplexa strukturer med konkava ytor och omvandla dessa till porösa och solida strukturer.


Förväntade effekter och resultat
Vi ser detta projektet som ett startskott for många nya CNF biomaterial fran svensk skog i sjukvården. Dessa biomaterial kommer att kunna ersätta fossil-baserade produkter men också skapa nya innovativa lösningar for sjukvarden som forutspår en ökad mängd av patienter med svarläkta sår pga den ökade åldrande populationen.

Participants

Karl Håkansson (contact)

Polymer Technology

Paul Gatenholm

Polymer Technology

Collaborations

Cellink

Göteborg, Sweden

Medibiome

Mölndal, Sweden

Sahlgrenska University Hospital

Gothenburg, Sweden

Stora Enso AB

Stockholm, Sweden

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: RUN 2018-00164
Funding Chalmers participation during 2018–2019

VINNOVA

Project ID: 2016-02409
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2022-05-24