Onskin - 3D Biomaterial från skogen
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Syfte och mål
Målet med projektet ar att utveckla 3D-bioprinting som en möjlig process for att tillverka patientspecifika 3D-strukturer fran biomaterial, som sårforband bestaende av Cellulosa Nanofibriller (CNF) som kommer fran svensk skogsbiomassa. Vi har nyligen visat att det fungerar att 3D-skriva CNF. I nasta steg planerar vi kunna skriva ut storre komplexa strukturer med konkava ytor och omvandla dessa till porösa och solida strukturer.


Förväntade effekter och resultat
Vi ser detta projektet som ett startskott for många nya CNF biomaterial fran svensk skog i sjukvården. Dessa biomaterial kommer att kunna ersätta fossil-baserade produkter men också skapa nya innovativa lösningar for sjukvarden som forutspår en ökad mängd av patienter med svarläkta sår pga den ökade åldrande populationen.

Deltagare

Karl Håkansson (kontakt)

Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Polymerteknologi

Samarbetspartners

Cellink

Göteborg, Sweden

Medibiome

Mölndal, Sweden

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gothenburg, Sweden

Stora Enso AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN 2018-00164
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

VINNOVA

Projekt-id: 2016-02409
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-24