Future Materials Design
Research Project, 2016 – 2019

Projektet utgör en ny typ av strategiskt samarbete som syftar till kontinuerlig industrialisering av utvalda resultat från långsiktig grundforskning. Vetenskapliga insatser hos fem svenska forskargrupper sammanförs i en riktad insats mot integrerad modellering av utskiljningar hos metalliska material och kopplas till frågeställningar hos sju företag.


Projektet adresserar grundkoncepten bakom agendasteg 3. Öka materialutvecklingstakten. Det siktar på en långsiktig utveckling av modellering som kommer att bilda grund för materialutveckling i många år framöver. Det kommer att utmynna i nya modeller och modelleringsverktyg för att behandla utskiljning i metalliska material genom att integrera ab initio beräkningar, calphad och grundläggande modellering av kärnbildning

Participants

Mattias Thuvander (contact)

Materials Microstructure

Mats Halvarsson

Materials Microstructure

Collaborations

Jernkontoret

Stockholm, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Thermo-Calc Software AB

Solna, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-06474
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Chalmers Materials Analysis Laboratory

Infrastructure

Publications

More information

Latest update

2020-09-15