Snabba deformationsförlopp vid maskinbearbetning och containment
Research Project , 2011 – 2013

Syftet med detta projekt är att genom omfattande mekanisk provning vid olika töjningshastigheter karakterisera deformations- och brottförlopp hos Alloy 718. Parametrar under provningen är töjningshastighet, temperatur och mikrostruktur. Målet är att karaktärisera vad som händer i flygmotormaterial, företrädesvis Alloy 718, vid snabba deformationer, som inträffar dels vi blade out och dels vid maskinbearbetning. Även mikrostrukturens inverkan på deformation och brottbeteende skall undersökas. Provdata skall användas för att kalibrera en materialmodell.


Mikrostrukturen hos de deformerade proverna jämfördes med spånor från skärförsök i samma material. Deformationsmönstren i de båda fallen visade stora likheter, varför det kan antas att data från de mekaniska proven är representativa även för deformationen under maskinbearbetning. Den parameter som har störst inverkan på materialens deformation är mikrostrukturen. Det är därför mycket viktigt vid simuleringar och beräkningar att använda parametrar i modellen som korresponderar till den mikrostruktur och värmebehandling som den fysiska komponent man vill modellera har.

Participants

Christer Persson (contact)

Professor vid Materials Technology

Ragnar Larsson

Professor vid Chalmers, Industrial and Materials Science, Material and Computational Mechanics

Collaborations

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2011–2013

More information

Latest update

2018-03-19