Innovativa omvandlingsprocesser vid Chalmers kraftcentral
Research Project , 2016 – 2021

  Syftet med projektet är att med utgångspunkt i Chalmers kraftcentral och den forskningsinfrastrukturs som finns i anslutning till den skapa förutsättningar för att med hög kostnadseffektivitet generera forskningsreslutat som bidrar till att öka effektiviteten, öka konkurrenskraften och minska miljöbelastningen för förbrännings- och förgasningsprocesser.

 

Participants

Henrik Thunman (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 38465-1,Dnr2013-007387
Funding Chalmers participation during 2016–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-04-27