Innovativa omvandlingsprocesser vid Chalmers kraftcentral
Research Project , 2016 – 2021

  Syftet med projektet är att med utgångspunkt i Chalmers kraftcentral och den forskningsinfrastrukturs som finns i anslutning till den skapa förutsättningar för att med hög kostnadseffektivitet generera forskningsreslutat som bidrar till att öka effektiviteten, öka konkurrenskraften och minska miljöbelastningen för förbrännings- och förgasningsprocesser.

 

Participants

Henrik Thunman (contact)

Professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2016–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-04-27