Innovativa omvandlingsprocesser vid Chalmers kraftcentral
Forskningsprojekt, 2016 – 2021

  Syftet med projektet är att med utgångspunkt i Chalmers kraftcentral och den forskningsinfrastrukturs som finns i anslutning till den skapa förutsättningar för att med hög kostnadseffektivitet generera forskningsreslutat som bidrar till att öka effektiviteten, öka konkurrenskraften och minska miljöbelastningen för förbrännings- och förgasningsprocesser.

 

Deltagare

Henrik Thunman (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38465-1,Dnr2013-007387
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-27